חומרים לצוות חט"ע לפי שאלוני בגרות
                        נבנה ע"י שרית סמואל

באתר זה תמצאו מיקודים ושאלוני בגרות ממוקדים לפי מיקוד חורף תשפ"ד 

חומרי לימוד, תרגילי בגרות ממוינים לפי נושאים, מתכונות, חדרי בריחה, משחקים ועוד

באחריות המורה לבחון את טיב התכנים!